Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

uveřejňování.cz je systém pro vedení a správu profilu zadavatele dle § 28, písm. i) zák. č. 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách (ZVZ), elektronického nástroje, který splňuje požadavky platné legislativy.


uveřejňování.cz je v souladu s požadavky Vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (Vyhl. č. 260/2016 Sb.)


uveřejňování.cz splňuje i požadavky Vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (Vyhl. č. 168/2016 Sb.), a to zejména Přílohy č. 8.


uveřejňování.cz umožňuje v souladu s § 275, odst. 2 ZVZ uveřejnění na profilu zadavatele údajů a informací o veřejných zakázkách, které byly zahájeny před účinností ZVZ (01.10.2016).


uveřejňování.cz poskytuje své služby ZDARMA s objemem dat do 10 MB. Po překročení tohoto limitu je měsíční poplatek bez DPH 350 Kč bez ohledu na objem dat či počet uveřejněných veřejných zakázek.


Podrobně viz Smluvní podmínky.

Pokud jste dodavatelem a máte zájem se účastnit některé veřejné zakázky, pokračujte na Seznam aktuálních zakázek. Pokud jste zadavatelem veřejné zakázky a máte zájem si založit profil zadavatele, pokračujte na Registraci. Pro přístup do svého profilu, kde můžete zadávat VZ a uveřejňovat zde dokumenty, použijte Přihlášení.

Novinky

 • 24.5.2018 - Nové Všeobecné obchodní podmínky

  V souvislosti s účinností GDPR - NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, byly dnes vydány a jsou účinné nové Všeobecné obchodní podmínky systému uveřejňování.cz (VOP), do kterých bylo toto nařízení implementováno:

  1. Zpracování dat a údajů v Systému je prováděno Provozovatelem dle Směrnice č. 22-05-2018 a v souladu s platnou legislativou, zejména pak s GDPR - NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Všechna data a údaje v Systému jsou považována za důvěrná.

  2. Všechny databáze Systému jsou zašifrovány a umístěny na serverech iCloudu společnosti Master Internet, s.r.o.

  3. Listinné smlouvy o užívání Systému jsou uloženy v archivu Provozovatele.

  4. Provozovatel:

  - nemá přístup k datům a údajům, které do Systému vložil Uživatel, vyjma uveřejněných dat a údajů na profilu zadavatele;

  - neprovádí žádné analýzy či vyhodnocování dat v Systému;

  - nepředává žádná data ze Systému dalším osobám, vyjma případu uvedeného v č.IV. těchto VOP;

  - neidentifikuje návštěvníky https://odesilani.cz a ani nepoužívá žádná cookies.

  _________________________________________________________________________________

  Z pohledu poskytování služeb v systému uveřejňování.cz nedošlo k žádné změně.